top of page

Reurbanització al barri del Raval de Barcelona amb implantació de RSU i xarxa de clavegueram

Direcció d'obra: Federico Giacomelli

Data: 2019-2020

Nivell d'intervenció: Direcció d'obra

Promotor: Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) i

Ajuntament de Barcelona

Superfície: 4.528 m2

bottom of page