top of page

Urbanització dels carrers a l'entorn del
Mercat del Born de Barcelona

Direcció d'obra: Federico Giacomelli

Data: 2010-2013

Nivell d'intervenció: Projecte executiu i Direcció d'obra

Promotor: Foment de Ciutat Vella (FCV) / BIMSA

Superfície: 13.550 m2

Premi: Ciutat de Barcelona 2013 (Arquitectura i Urbanisme)

bottom of page