top of page

Rehabilitació de l'edifici d'oficines i vivendes situat
al carrer Casanova 209 de Barcelona

Direcció d'obra: Joan Portet

Data: 2007-2022

Nivell d'intervenció: Projecte executiu i Direcció d'obra

Promotor: Generali España S.A

Superfície: 4.500 m2

bottom of page