top of page

Aparcament subterrani a l'av. Verge de
Montserrat del Prat de Llobregat

Direcció d'obra: Federico Giacomelli

Data: 2017-2019

Nivell d'intervenció: Projecte executiu i Direcció d'obra

Promotor: PRAT ESPAIS

Capacitat total:  521 places

Superfície: 14.631 m2

bottom of page