top of page

Aparcament a l'illa situada entre els carrers Badajoz, Bolívia i Ciutat de Granada de Barcelona

Direcció d'obra: Federico Giacomelli

Data: 2012-2014

Nivell d'intervenció: Direcció d'obra

Promotor: Barcelona Serveis Municipals, BSM

Capacitat total:  330 places

Superfície: 14.703 m2

bottom of page