top of page

Millora del Parc de la Ciutadella de Barcelona
Fase 1: Plaça d'Armes

Direcció d´obra: Joan Portet

Data: 2020-2021

Nivell d'intervenció: Projecte executiu i Direcció d'obra

Promotor: BIMSA / Institut Municipal de Parcs i Jardins

Superfície: 12.662 m2

bottom of page