top of page

Reforma de l'Aparcament Aurise situat a la
carrer d'Aragó de Barcelona

Direcció d'obra: Federico Giacomelli

Data: 2017-2018

Nivell d'intervenció: Projecte executiu i Direcció d'obra

Promotor: DELTA PARKING S.L

Capacitat total: 351 places

Superfície: 8.957 m2

bottom of page