top of page

Reforma estructural, reordenació i legalització de  les instal·lacions de l'aparcament del pati interior d'illa de la Casa Macaya de Barcelona

Direcció d'obra: Federico Giacomelli

Data: 2018-2019

Nivell d'intervenció: Projecte executiu i Direcció d'obra

Promotor: Barcelona d'Insfraestructures Municipals (BIMSA)

Capacitat total:  120 places

Superfície: 3.290 m2

bottom of page